Teachers Tech College Oost-Nederland

Op zoek naar de docent van de toekomst

De technische sector is continu en in hoog tempo aan verandering onderhevig. Dit vraagt om een techniekdocent die kan inspelen op deze veranderingen. Ben jij deze techniekdocent van de toekomst? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat is het Teachers Tech College Oost-Nederland

Zoom

Door alle ontwikkelingen en veranderingen in de technische sector, vragen bedrijven om werknemers die in kunnen spelen op deze technische, maar ook op de maatschappelijke veranderingen.
In de regio Oost-Nederland resulteert dit in een nadrukkelijke vraag om meer kwalitatief hoogwaardig geschoolde technische werknemers: nu nog onze studenten.

Het Teachers Tech College Oost-Nederland is een opleidingsroute die inspeelt op deze veranderingen en een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geeft aan het opleiden van techniekdocenten van de toekomst.

Impuls

In samenwerking met het Teachers Tech College Oost-Nederland hopen wij een impuls te leveren aan het terugdringen van het kwalitatieve en kwantitatieve tekort in de technische sector.
 

Samenwerking

De opleiding is een initiatief van Windesheim en ROC van Twente, vanuit het expertisecentrum TechYourFuture. Wij zoeken technische professionals die we een opleidingstraject bij Windesheim aanbieden en actief opdrachten uitvoeren in het technisch bedrijfsleven, zodat de samenwerking tussen de lerarenopleiding, ROC van Twente als opleider van de toekomstig werknemer en het bedrijfsleven optimaal vorm kan krijgen.

Kort gezegd: jij komt bij ons in dienst, volgt een opleiding bij Windesheim en onderhoudt voor je opleiding en voor je werk als docent in de techniek, contact met het bedrijfsleven.

Docent van de toekomst!

Wij zoeken mensen met een technische achtergrond die als ‘zij-instromer’ aan de slag willen in het beroepsonderwijs of docenten die reeds werkzaam zijn in het beroepsonderwijs maar een ‘upgrade’ wensen of nodig hebben. Het Teachers Tech College Oost-Nederland wil we de docent van de toekomst afleveren.

Als docent van de toekomst ben jij:

  • pedagogisch-didactisch professional
  • een echte netwerker: spil tussen opleiding en werkveld
  • ambitieuze voorloper binnen de school
  • een docent die midden in de maatschappij staat en hier actief deel van uitmaakt
  • de collega die zich blijft ontwikkelen
  • degene die initiatieven neemt, en contacten onderhoudt
  • een collega die zelfstandig en in groepsverband kan werken
  • degene die verantwoordelijkheid neemt over je eigen leerproces