"Vakkennis overdragen, enthousiasmeren en samen werken naar een waardevol diploma!"
"Ik zorg ervoor dat studenten straks vitaal aan hun loopbaan starten!"
"Verrassend, vernieuwend en flexibel!"

Nieuwsgierig naar een baan in het onderwijs?

Bekijk de vacatures

Directeur College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie (1,0 fte)

College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie

Wij zoeken een directeur die soepel schakelt tussen de strategische bijdrage aan de koers en ambities van ROC van Twente en het op een toegankelijke manier leidinggeven aan het college en haar medewerkers (ongeveer 230 collega’s). Het college kenmerkt zich door onderwijsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, zoals de entreeopleiding, educatie- en inburgeringstrajecten, het Loopbaancentrum, Team Bijzondere Instroom en Trajecten & Projecten. In deze functie leg je direct verantwoording af aan het College van Bestuur. Je geeft onder andere leiding aan de zeven teammanagers van het college en je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het onderwijsaanbod.  

Wat ga je doen?

 • Een strategische bijdrage leveren aan de beleidsvorming van ROC van Twente en het actief participeren in de ontwikkeling en realisatie van ROC-brede ambities;
 • vertalen van het strategisch beleid van ROC van Twente naar een lange termijn visie voor het college en van arbeidsmarkt-, maatschappelijke en marktontwikkelingen naar (vernieuwing van) het onderwijsaanbod van het college;
 • vertegenwoordigen van de organisatie bij externe stakeholders die maatschappelijk van belang zijn voor het college en voor ROC van Twente en daarbij invulling geven aan de professionele samenwerking in het sociale domein;
 • tot stand brengen van duurzame verbindingen tussen het college en relevante organisaties in de regio en daarbij zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en kansen voor de te bedienen doelgroepen in Twente;
 • bijdragen aan het landelijke debat over de verschillende thema’s binnen het sociaal domein en de rol van het middelbaar beroepsonderwijs daarin;
 • inhoudelijk sturing geven aan de borging van onderwijskwaliteit;
 • op inspirerende wijze leidinggeven aan (de medewerkers van) het college en op evenwichtige wijze sturing geven aan onderwijsinnovatie en projecten;
 • zorgen voor teamontwikkeling, passend bij de visie van ROC van Twente en zorgen voor de verdere professionele ontwikkeling van medewerkers;
 • vanuit gedragen visie sturen op gedeelde waarden;
 • zorgen voor verbinding en samenwerking tussen LO&P en overige colleges/diensten. 

Wat vragen wij van jou?

 • WO werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie;
 • kennis van en ervaring in het (beroeps)onderwijs en affiniteit met de publieke sector (sociaal domein) strekken tot aanbeveling;
 • ervaring met (cultuur)veranderingen in organisaties;
 • affiniteit met onze doelgroepen in kwetsbare situaties;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • breed sociaal maatschappelijk netwerk, waarbij bekendheid met de regio tot aanbeveling strekt;
 • strategisch denken en handelen.


Persoonlijkheidsprofiel

Je bent een strategisch bruggenbouwer met oog voor de verschillende interne en externe partijen. Je laat je leiden door een heldere visie, bent koersvast en hebt passie voor de verschillende doelgroepen van LO&P. Je hebt kwaliteit hoog in het vaandel en neemt stelling als deze onder druk komt. Je vindt het uitdagend dat LO&P geen standaard college is binnen ROC van Twente en je geeft blijk van innovatief vermogen bij het toekomstgericht ontwikkelen van het college, voortbouwend op de bestaande cultuur. Je creëert draagvlak, maar durft ook kaders te stellen en te begrenzen, zowel binnen LO&P als in je positie als directeur binnen het ROC en naar externe partijen. Je bent diplomatiek én zakelijk waar nodig. Je leidinggevende stijl kenmerkt zich door het geven van vertrouwen en ruimte. Je bent benaderbaar, ontwikkelingsgericht en beweegt je gemakkelijk en met betrokkenheid tussen de teams en medewerkers. Je communiceert helder en transparant. In het contact vertrouw je meer op persoonlijke kracht dan op positie. Je bent daarin een voorbeeld voor anderen.

Salaris en arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime dienstverband. Onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-mbo. Het bruto jaarsalaris is maximaal € 94.478,- bij een volledige werkweek gebaseerd op 36,86 uren per week (schaal 14 cao-mbo). Wij vragen je om voorafgaand aan indiensttreding een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

Procedure
Reageren is mogelijk t/m dinsdag 18 januari 2022. De sollicitatiegesprekken voor deze vacature worden, onder voorbehoud, gehouden op donderdag 3 februari 2022. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je telefonisch contact opnemen met de heer Adrie Michels, directeur HR, op telefoonnummer (06) 2954 1797. Meer informatie over ROC van Twente: www.rocvantwente.nl.

Deze vacature wordt tegelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


Wil je reageren op deze vacature? Klik dan op de button hieronder! 

 

College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Bij ROC van Twente draait alles om onderwijs. Daar zijn we voor dat is ons bestaansrecht. Om goed onderwijs te kunnen geven, is ons onderwijs kleinschalig georganiseerd vanuit negen colleges, met elk een eigen sfeer. We noemen dat: ‘Flexibel binnen groot’. Onze studenten en deelnemers hebben voornamelijk te maken met het team dat zijn of haar opleiding verzorgt. Al deze onderwijsteams hebben een eigen teammanager en zijn onderdeel van een college. Daarnaast kent ons ROC een servicegerichte ondersteuningsstructuur die bestaat uit zes diensten.

College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
Leren wat je kunt. Het creëren van een verrassend positief toekomstperspectief. Persoonlijke aandacht. Het bieden van (extra) begeleiding. Leren participeren in de samenleving. Inburgeren. Dat zijn kreten die aansluiten bij het College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie. Dit college heeft als algemeen doel jongeren en volwassenen, die om welke reden dan ook behoren tot een kwetsbare doelgroep, toe te leiden naar een beroepsopleiding en/of de arbeidsmarkt. Wij bieden hen een leerklimaat waarin ze kunnen ontdekken wat (wel) een realistisch toekomstperspectief is en ondersteunen ze om hun loopbaan verder vorm te geven.

Binnen het College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie voeren we onderwijsactiviteiten uit voor verschillende doelgroepen. Met de Entreeopleiding, een mbo-opleiding op niveau 1, richten we ons vooral op jongeren en volwassenen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. De Educatie- en Inburgeringstrajecten zijn vooral gericht op (jong)volwassenen.
Het Loopbaancentrum en het team Trajecten & Projecten ondersteunen, indien er vraag naar is, iedere student van ROC van Twente in hun loopbaan in een individueel- of groepstraject met als doel het behalen van minimaal een startkwalificatie.

De Entreeopleiding is een eenjarige assistentopleiding op mbo niveau 1. Deze opleiding is geschikt voor iedereen die nog geen diploma heeft en zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten.
Door het volgen van deze opleiding, krijgt de student de kans om een mbo-diploma te behalen, waarmee hij/zij kan uitstromen naar de arbeidsmarkt of kan doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

De opleiding wordt aangeboden aan jongeren, afkomstig van het van vmbo of het praktijkonderwijs, maar ook aan volwassenen die bijvoorbeeld ongeschoold (vrijwilligers)werk doen, een bijstandsuitkering ontvangen, cliënten van sociale werkvoorzieningen of inburgeraars die in Nederland graag een plek op de arbeidsmarkt willen innemen. In de Entreeopleiding wordt voornamelijk ingezet op het aanleveren van sociale-, werknemers- en vakvaardigheden. Bij ons wordt gewerkt volgens het principe ‘Leren wat je kunt’. Studenten kunnen zich bij ons oriënteren en ontwikkelen en wij helpen hen bij het creëren van een verrassend positief toekomstperspectief.


Reageren op "Directeur College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie (1,0 fte)"